TRV:07014

ID TRV:07014
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Stilleren for å sikre togvei skal:
  1. Ha rødt håndtak.
  2. Ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. Kunne legges opp og ned.
    Funksjon:
  4. Togvei sikres når stiller legges ned.
  5. Signal stilles til ”Stopp” og sikring av togvei oppheves når stiller legges tilbake i normalstilling.
  6. Stillerapparat 1/2 frigis når stiller legges opp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon