TRV:07015

ID TRV:07015
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Kontrollampen for signal "Kjør med redusert hastighet” skal vise grønt lys og kontrollampen for signal "Stopp" skal vise rødt lys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon