TRV:07016

ID TRV:07016
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et enkelt innkjørsignal skal kunne vise:
  1. Signal 20 B, ”Stopp”. Rødt lys.
  2. Signal 21, ”Kjør” med redusert hastighet”. Grønt lys.
Enkelt innkjørsignal – signalbilder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon