TRV:07017

ID TRV:07017
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Signalbildet i et enkelt innkjørsignal skal kunne ses og oppfattes entydig på 250 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon