TRV:07018

ID TRV:07018
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) En feil som fører til at lyskilder ikke lyser i et enkelt innkjørsignal skal detekteres av betjeningsanlegget eller forriglingsutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon