TRV:07021

ID TRV:07021
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Lyskilden skal ha en lysåpning på 200 ± 10 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon