TRV:07022

ID TRV:07022
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Avstanden senter - senter mellom lyskildene skal være 350 ± 10 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon