TRV:07024

ID TRV:07024
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Bakgrunnsskjermen skal minimum skjerme for sollys i et område fra lyskildens ytterkant og ut til et punkt som tilsvarer lyskildens lysåpning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon