TRV:07027

ID TRV:07027
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Senter av den nedre lyskilden i et enkelt innkjørsignal skal være ca. 4,7 meter over skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon