TRV:07033

ID TRV:07033
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst r) Signalhodet skal kunne justeres trinnløst i horisontalplanet inntil ± 20°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon