TRV:07041

ID TRV:07041
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontrollås skal være konstruert slik at sporveksel/sporsperre må ligge i en bestemt stilling for at lås skal kunne låses og kontrollåsnøkkel tas ut av lås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon