TRV:07042

ID TRV:07042
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) En sporveksel/sporsperre skal anses som kontrollåst bare når kontrollåsnøkkel er tatt ut av kontrollås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon