TRV:07043

ID TRV:07043
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Mellom en kontrollåst sporveksel og tilhørende kontrollåste sporsperre skal det være låseavhengighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon