TRV:07046

ID TRV:07046
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Det skal benyttes samme nøkkelform i kontrollås nr. 2 i sporsperren som i kontrollåsen i sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon