TRV:07047

ID TRV:07047
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Nøkler til kontrollåser skal oppbevares i samlelåser.
Unntak:
  1. Nøkkel til sporsperrens kontrollås nr. 2/sporvekselens kontrollås oppbevares i kontrollås nr. 2 i sporsperren
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon