TRV:07048

ID TRV:07048
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Kontrollåsnøkkel til sporveksel og sporsperre skal merkes (skilt på nøkkelskaftets forside)
  1. Kontrollåsnøkkel for sporveksel skal merkes med sporvekselens nummer og "+"
  2. Kontrollåsnøkkel for sporsperre (kontrollås nr. 1) skal merkes med sporsperrens nummer/sporvekselens nummer (eks. SpII/4)
  3. Kontrollåsnøkkel til sporsperre og sporveksel ved sidespor på linjen skal merkes med sidesporets navn (eventuelt forkortet)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon