TRV:07053

ID TRV:07053
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) En samlelås skal kunne frigis fra den stasjonen sidesporet er underlagt eller direkte fra togleder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon