TRV:07054

ID TRV:07054
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved et sidespor der det tillates innlåsing og gjensetting av rullende materiell, skal det legges inn et sporavsnitt foran og etter sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon