TRV:07055

ID TRV:07055
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Signaltelegrafen skal brytes når kontrollåsnøkkelen tas ut av samlelåsen og når sporavsnitt er belagt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon