TRV:07057

ID TRV:07057
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Samlelås skal ha nøkkelfelt med sperremagnet, trykknapp og kontrollampe for elektrisk frigivning, og kan unntaksvis ha anordning for mekanisk frigivning av kontrollåsnøkkel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon