TRV:07058

ID TRV:07058
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Når samlelås frigis elektrisk skal kontrollampe tennes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon