TRV:07059

ID TRV:07059
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Når samlelås er frigitt elektrisk skal sperring av kontrollåsnøkkel kunne oppheves ved å trykke inn trykknapp på samlelås. Kontrollåsnøkkel skal da kunne tas ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon