TRV:07060

ID TRV:07060
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Signaltelegraf skal brytes når sperring av kontrollåsnøkkel oppheves med trykknapp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon