TRV:07061

ID TRV:07061
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Signaltelegraf skal brytes så lenge kontrollåsnøkkel er tatt ut av samlelås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon