TRV:07063

ID TRV:07063
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Frigivningsanordning skal være dekket med et plomberbart deksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon