TRV:07071

ID TRV:07071
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For å kunne frigi kontrollåsnøkkel på en stasjon med komplett sikringsanlegg skal det være stilt utkjørtogvei fra et av togsporene på stasjonen, og dette togsporet skal være belagt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon