TRV:07073

ID TRV:07073
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) C-lås skal brukes for sikring av sporveksler på stasjon med anlegg for enkelt innkjørsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon