TRV:07075

ID TRV:07075
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sikkerhetslås nr. 1 skal utføres med Yale-lås, sammenbygget med koplevender for togmeldingsapparatene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon