TRV:07078

ID TRV:07078
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Under nøkkelfeltene skal det være en linjal som kan forskyves mot høyre med et håndtak. Under håndtaket skal det være et skilt med påskriften "Togvei fastlagt/Nøkler fri. Togvei ikke fastlagt".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon