TRV:07080

ID TRV:07080
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Sikkerhetslås nr.2 skal stå til høyre for sikkerhetslås nr.1. Nøkkelfeltet skal stå i et loddrett, rødt felt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon