TRV:07081

ID TRV:07081
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Kontrollåsnøkkel for B-låsen til et sidespor på linjen kan oppbevares i samlelåsen for C-lås. Samlelåsen skal da utføres med et eget nøkkelfelt(er) med tilhørende linjal med håndtak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon