TRV:07091

ID TRV:07091
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Høyre nøkkelfelt skal være merket "Stasjonens egen nøkkel".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon