TRV:07092

ID TRV:07092
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Under hvert nøkkelfelt skal det være et vindu som viser hvitt felt når kontrollåsnøkkel er satt inn og vridd om, og rødt felt når nøkkel er vridd om for uttaking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon