TRV:07093

ID TRV:07093
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Under sikkerhetslås skal det være et vindu med påskrift "låst" når sikkerhetslås er låst, og "åpen" når den er låst opp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon