TRV:07096

ID TRV:07096
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Når sikkerhetslås er vridd om og tatt ut, sperres kontrollåsnøkkel(nøkler) for uttaking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon