TRV:07097

ID TRV:07097
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Under nøkkelfeltene skal det være en linjal som kan forskyves mot høyre med et håndtak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon