TRV:07106

ID TRV:07106
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sikring og fastlegging: For å kunne gi teknisk kjøretillatelse til kjøring med særlig ansvar skal strekningen fra toget og fram til kjøretillatelsens sluttpunkt være sikret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon