TRV:07108

ID TRV:07108
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Plassering i forhold til sporet: Stoppskilt og dvergsignal skal plasseres til høyre for sporet i kjøreretningen eller over sporet. For stoppskilt skal pilspissen vende mot det sporet som signalet er gjeldende for.
JD550 15 fig002a.svg

Unntak:

  1. Ved to eller flere parallelle spor på en stasjon eller strekning skal signalet for sporet lengst til venstre i kjøreretningen plasseres til venstre for sporet eller over sporet.
  2. Dersom kravene til signalplassering ikke kan oppfylles til høyre for sporet på en enkeltsporet strekning, kan signalet plasseres til venstre for sporet.
  3. Dersom signalet er plassert i umiddelbar nærhet av en plattform på venstre side av sporet, kan signalet plasseres til venstre for sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon