TRV:07109

ID TRV:07109
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dersom det ikke tydelig fremgår hvilket spor dvergsignalet gjelder for, skal signalet påsettes en pil (signal 102) som peker mot det sporet som signalet gjelder for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon