TRV:07116

ID TRV:07116
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Innkjørstoppskilt: Et innkjørstoppskilt skal plasseres ≥ 200 meter foran innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel, se Figur: Plassering av innkjørstoppskilt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon