TRV:07117

ID TRV:07117
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Sikt til stoppskilt: Avstanden fra der sikt til stoppskiltet oppnås til stoppskiltets plassering skal være tilstrekkelig til at et tog som kjører med særlig ansvar og største tillatte hastighet kan stoppe foran stoppskiltet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon