TRV:07122

ID TRV:07122
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Siktavstand: Et dvergsignal skal plasseres slik at det ubrutt er synlig på minst 50 meter avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon