TRV:07125

ID TRV:07125
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vurdering: En middelkontrollampe skal benyttes når det er behov for å signalere at et tog har passert et definert punkt i togveien med siste aksel (for eksempel middel).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon