TRV:07126

ID TRV:07126
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Plassering: En middelkontrollampe plasseres på egen mast eller sammen med annet signal og plasseres slik at signalet er synlig for kjørende personale.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon