TRV:07130

ID TRV:07130
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Plassering: Sporvekselsignal for kryssveksel skal settes opp i nærhet av sporvekselen slik at det går klart fram hvilken sporveksel signalet gjelder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon