TRV:07132

ID TRV:07132
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Plassering: Sporsperresignal skal settes opp i nærhet av sporsperren slik at det går klart fram hvilken sporsperre signalet gjelder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon