TRV:07133

ID TRV:07133
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vurdering: Når det på et område på en stasjon skal gjennomføres skifting, skal det ved behov settes opp et høyt skiftesignal.
  1. Unntak: Det er ikke behov for å sette opp et høyt skiftesignal for et område som skiftemessig dekkes av dvergsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon