TRV:07134

ID TRV:07134
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Plassering: Et høyt skiftesignal skal plasseres slik at det er tydelig hvilket område frigitt for lokal skifting/skifteområde signalet gjelder for.
  1. Utførelse: Et høyt skiftesignal bør plasseres på egen mast.
  2. Utførelse: Ved behov skal det settes opp flere høye skiftesignal for samme lokalområde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon