TRV:07139

ID TRV:07139
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dimensjoner: Et stoppskilt skal ha relative dimensjoner som vist i Figur: Stoppskilt. For øvrige krav se NS-EN 16494.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon