TRV:07140

ID TRV:07140
Bok 550
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Synbarhet: Signalet skal kunne ses og oppfattes entydig på 200 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon